diumenge, 27 de desembre de 2009

Conclusions

Un cop arribats a la fi de les PACs, i de l’assignatura en definitiva, és el moment de l’autoreflexió, de l’anàlisi d’allò que hem après. I el primer punt de reflexió és que l’aprenentatge és quelcom que cadascú va construint, i aquesta construcció és el que dóna sentit al món que ens envolta, perquè evidentment es recolza en el nostre entorn. Això implica la subjectivitat de cada persona i per això no hi ha una sola realitat sinó tantes com persones hi ha. Construïm el coneixement a partir de les nostres interaccions amb l’entorn social que ens envolta.
En aquesta assignatura hem anat construint el coneixement i com a conseqüència s’ha produït un canvi conceptual. Per fer això hem utilitzat diferents eines que ens proporcionaven les TIC: hem après a crear un blog i a utilitzar-lo com una eina comunicativa; hem pogut compartir i comparar cadascuna de les nostres opinions, creences i coneixements sobre les relacions CTS amb la resta de companys; hem après a utilitzar el c-maps per expressar els mapes conceptuals i que han ajudat a estructurar els conceptes mentals que teníem; hem utilitzat el debat al fòrum per tal d’argumentar i contrargumentar la defensa o bé l’atac d’una postura tecnodetermista o sociodeterminista, la qual cosa ha possibilitat el canvi conceptual
Si comparem les primeres PACs (avaluació inicial, l’informe de síntesis, etc.) i sobretot els diferents mapes conceptuals que hem anat creant en les diferents activitats, queda clar que el model mental ha crescut en nombre de conceptes, d’idees, de les relacions que s’estableixen entre ells, la qual cosa comporta una reestructuració per tal de encaixar aquests nous conceptes i relacions dins del esquema mental de cadascú. Aquesta reestructuració conceptual ha suposat en definitiva un aprenentatge significatiu (actiu, constructiu, col·laboratiu, conversacional, contextualitzat i reflexiu) amb l’ús de noves eines tecnològiques, així com un canvi en les relacions entre conceptes.

En definitiva valoro molt positivament aquesta assignatura, ja que m’ha apropat a eines tecnològiques de les quals n’havia sentit parlar però que no havia utilitzat. Recursos que no són transmissors de coneixements per si mateixos, però que en definitiva permeten analitzar i comprendre la realitat, representar i expressar els nostres coneixements i possibiliten l’expansió de les nostres funcions i habilitats intel·lectuals per adquirir noves competències cognitives. Aquestes eines i recursos poden ser molt útils a diferents nivells (laboral, personal, etc.). També ha sigut interessant el fet de fer-nos qüestionar, i replantejar-nos aquells conceptes sobre el coneixement, l’aprenentatge, les relacions CTS, que malgrat que ja els coneixíem hem pogut reestructurar-los tot ampliant els continguts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada