diumenge, 27 de desembre de 2009

Conclusions

Un cop arribats a la fi de les PACs, i de l’assignatura en definitiva, és el moment de l’autoreflexió, de l’anàlisi d’allò que hem après. I el primer punt de reflexió és que l’aprenentatge és quelcom que cadascú va construint, i aquesta construcció és el que dóna sentit al món que ens envolta, perquè evidentment es recolza en el nostre entorn. Això implica la subjectivitat de cada persona i per això no hi ha una sola realitat sinó tantes com persones hi ha. Construïm el coneixement a partir de les nostres interaccions amb l’entorn social que ens envolta.
En aquesta assignatura hem anat construint el coneixement i com a conseqüència s’ha produït un canvi conceptual. Per fer això hem utilitzat diferents eines que ens proporcionaven les TIC: hem après a crear un blog i a utilitzar-lo com una eina comunicativa; hem pogut compartir i comparar cadascuna de les nostres opinions, creences i coneixements sobre les relacions CTS amb la resta de companys; hem après a utilitzar el c-maps per expressar els mapes conceptuals i que han ajudat a estructurar els conceptes mentals que teníem; hem utilitzat el debat al fòrum per tal d’argumentar i contrargumentar la defensa o bé l’atac d’una postura tecnodetermista o sociodeterminista, la qual cosa ha possibilitat el canvi conceptual
Si comparem les primeres PACs (avaluació inicial, l’informe de síntesis, etc.) i sobretot els diferents mapes conceptuals que hem anat creant en les diferents activitats, queda clar que el model mental ha crescut en nombre de conceptes, d’idees, de les relacions que s’estableixen entre ells, la qual cosa comporta una reestructuració per tal de encaixar aquests nous conceptes i relacions dins del esquema mental de cadascú. Aquesta reestructuració conceptual ha suposat en definitiva un aprenentatge significatiu (actiu, constructiu, col·laboratiu, conversacional, contextualitzat i reflexiu) amb l’ús de noves eines tecnològiques, així com un canvi en les relacions entre conceptes.

En definitiva valoro molt positivament aquesta assignatura, ja que m’ha apropat a eines tecnològiques de les quals n’havia sentit parlar però que no havia utilitzat. Recursos que no són transmissors de coneixements per si mateixos, però que en definitiva permeten analitzar i comprendre la realitat, representar i expressar els nostres coneixements i possibiliten l’expansió de les nostres funcions i habilitats intel·lectuals per adquirir noves competències cognitives. Aquestes eines i recursos poden ser molt útils a diferents nivells (laboral, personal, etc.). També ha sigut interessant el fet de fer-nos qüestionar, i replantejar-nos aquells conceptes sobre el coneixement, l’aprenentatge, les relacions CTS, que malgrat que ja els coneixíem hem pogut reestructurar-los tot ampliant els continguts.

Mapa 2.5


Mapa 2.3

Aquest és el mapa conceptula de l'activitat 2.3

Mapa 2.1


Aquest és el mapa conceptual de l'activitat 2.1


diumenge, 1 de novembre de 2009

Després de la PAC 2.1

Després de treballar l'activitat 2.1.,

TE2)L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: ___7/3___
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: ___6/8__
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ___8/7_____
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __4/2_
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __8/9__
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __8/2__
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ___7/6___
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ___8/9___
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ___7/6_____
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: _____8/5___

dilluns, 19 d’octubre de 2009

Mapa conceptual PAC1Conclusions sobre la PAC1


He trobat força interessant l’elaboració d’aquesta PAC tant pel que a nivell de continguts que s’han tractat, així com les metodologies que hem hagut de fer servir per l’elaboració de la mateixa.

D’una banda a nivell de continguts m’ha servit per a pensar sobre una sèrie de conceptes que ens envolten, que ens són quotidians perquè els tenim molt integrats en el nostre dia a dia, però que potser no m’havia parat a pensar-hi mai, com són les interrelacions que s’estableixen entre la Ciència, la Tecnologia i la Societat. El descobriment dels corrents C-T-S que relacionen aquests tres conceptes m’ha servit per redissenyar amb arguments aquelles idees que de vegades et planteges sobre aquests temes però per les que no te’ns una base teòrica.
Estem immersos en una societat en què la tecnologia ens proporciona unes eines per evolucionar, per gestionar millor els recursos, per millorar i optimitzar els resultats de les feines a tots els nivells, etc., però això no ens pot fer perdre de vista que malgrat tots aquest beneficis, la contrapartida és que no tothom pot disposar d’aquest recursos tecnològics. No per això no han d’existir, ni s’ha d’aturar el món, però si és important entendre la importància d’aquest fet i contribuir dins de les nostres possibilitats en pal·liar aquestes diferències.

He trobat molt interessant l’explicació sobre els mites que genera l’aplicació de la tecnologia, tant a nivell general (social) com a nivell educatiu, crec que hi ha molt a dir i molt a reflexionar sobre el que això implica. Sovint veiem com s’actua en nom del progrés i de la ciència i potser cal ser més reflexius davant certes actuacions, per les implicacions que això suposa. No cal dir que els avenços tecnològics són beneficiosos en molts casos, i que el progrés social i econòmic es deu en part a aquests avenços, però no hem de perdre de vista el model de societat que volem. Tot centrant-nos més en el sector educatiu, que és en el que ens movem, cal tenir present les actuacions que fem i el que aquestes impliquen, pel que fa a les aplicacions de la tecnologia en els processos d’ensenyament - aprenentatge.

La Tecnologia Educativa representa un nou concepte, una nova eina per planificar el disseny i desenvolupament, la selecció i utilització dels recursos tecnològics aplicats als entorns educatius.

A nivell de eines tecnològiques i metodologies utilitzades en aquesta PAC:

- Creació d’un blog: no n’havia fet mai cap, i ho he trobat força interessant. Crec que és una bona eina de difusió d’informació i coneixements i a més amés amb aplicacions concretes, de fet tenim la proposta de fer un blog de l’Escola on treballo per tal de donar-nos a conèixer dins de les xarxes socials.
- Creació de mapes conceptuals amb el c-map: és una eina força útil ja que et permet posar les idees per escrit i anar construint els coneixements, organitzant, interrelacionant i fixant els continguts, alhora que vas reflexionant i analitzant tot plegat. Però no és fàcil d’utilitzar, ja que a mi m’ha costat molt de plasmar en el paper de manera clara i entenedora els conceptes i les connexions que tenia al cap. Suposo a mida que vagi agafant pràctica aniran sortint millor.
- Debat “online”: malgrat els debats que havia fet fins ara a d’altres assignatures no m’havien semblat gaire útils, haig de reconèixer que aquest m’ha “enganxat”. La metodologia utilitzada per al debat (crear fils argumentals), així com les instruccions de com fer les intervencions (tot i que em vaig espantar al principi en veure el manual d’instruccions), crec que són molt útils. El debat (al menys parlo pels dos on vaig participar) eren còmodes de seguir, fàcils de participar i en cap cas es va perdre la finalitat que perseguien.